Near By Centres


Dehradun

Sahaj Dham Gangol, Panditwari, via Gajiyawala, Ghanghora Cantt., Dehradun (Uttarakhand)

(Every Sunday 10:30 AM)

Haridwar

Sahaja Yoga Meditation Centre, Laksar Road, Jagjeetpur, Kankhal (Near SHIVEDALE School), Haridwar (Uttarakhand) –

(Every Sunday 10:30 AM)

Roorkee

Sahaja Yoga Meditation Centre, Near Scholars Academy, Village Kanhapur, Haridwar Road, Roorkee (Uttarakhand)

(Every Sunday 10:00 AM)

Haldwani

Sahaja Yoga Dhyan Kendra, Chausala Village, Fatehpur, Haldwani (Uttarakhand)

(Every Sunday 10:00 AM)